Begränsat område

Användarnas tillgång

Glömt ditt lösenord?
Företag
Gruppo Zilio SpA // Företagsgruppens bakgrund
specialiserad arbetskraft och kvalificerade tekniker som använder sig av sitt know-how samt lämplig utrustning och hjälpmedel. Den andra vinnande aspekten är den integrerade specialiseringen, dvs. prestanda med hög teknologisk profil inom angränsande sektorer: från konstruktioner till anläggningar, från energi till servicesektorn (IT och telekommunikation samt företagstjänster).
Företagsgruppen Zilio, som har varit aktiv i mer än ett halvt sekel, är en privilegierad partner till offentliga och privata företag, i Italien och utomlands, och erbjuder ett antal tjänster, vars omfattning överenstämmer perfekt med gruppens höga specialisering. Inspirationskonceptet är att garantera en maximalt pålitlig, säker och prisvärd drift, med en lagom flexibilitet och snabbhet för att tillfredsställa kundens speciella behov på snabbast möjliga sätt.
Det nyckelkoncept som har visat sig vara triumfkortet är den fullständiga “nyckelfärdiga” servicen: Zilio utvecklar och föreslår ad hoc-lösningar , genomför dem, kontrollerar, provkör och underhåller dem genom den egna tekniska personalen som består av ingenjörer, experter, lantmätare,
// Utveckling
Företagsgruppen Zilio grundades i närheten av Bassano del Grappa (VI) i Italien, där det har flera produktionsanläggningar och där huvudkontoret ligger. Därefter har driftområdet utsträckts först till området Venetien och därefter till resten av Italien. Företaget har samlat på sig omfattande erfarenheter i andra europeiska länder som Tyskland, Spanien, Österrike, Polen, Republiken Tjeckien och Turkiet samt Amerika (Kanada), Asien (Sydkorea, Israel).
Gruppo Zilio SpA // Strategier och värden
Det vi vill är att fortsätta i denna riktning genom att utveckla och föreslå kontinuerliga, innovativa lösningar för att uppfylla kundernas krav och förstärka deras tillit till vårt arbete samt för att bidra till deras framgångar.
Principen som vägleder företagsgruppen Zilio är att uppnå kundens tillfredsställelse genom att erbjuda fullständiga tjänster som är personligt anpassade och innovativa. Företagsfilosofin baserar sig på tre grundläggande faktorer: först av allt kapaciteten att förutse efterfrågan på marknaden och söka efter innovativa lösningar som kan uppfylla kundernas behov. För det andra, engagemanget att särskilja sig för pålitlighet, produktkvalitet och uppmärksamhet för miljövård. För det tredje medvetenheten om att ett företags framgångar endast kan uppnås och bibehållas om de anställda är motiverade och har frihet att uttrycka deras fulla potential på alla nivåer.

Senaste

nytt
Lo scorso 2 marzo, presso la centrale di Franciana (Piombino), è stato inaugurato il più grande impianto d’Europa di abbattimento dell’arsenico ...

Link Gå till webbplatsen