Avgrenset område

Brukertilgang

Mistet passordet ditt?
Foretak
Gruppo Zilio SpA // The Group’s History
spesialiserte håndverkere og kvalifiserte installører som benytter seg av know-how kunnskap, spesial utstyr og andre hjelpemidler. Den andre vinnende formelen er den ”integrerte spesialiseringen”, det vil si høyteknologiske utførelser i synergiske grensesektorer: fra konstruksjoner til anlegg, fra energi til servicesektoren (informatikk og telekommunikasjon, bedriftstjenester).
Gruppo Zilio, som har vært i drift i mer enn et halvt århundre, er en privilegert partner til både offentlige og private kunder, i Italia og utenlands. Gruppen tilbyr et bredt spekter av tjenester, hvis utstrekning står i perfekt samsvar med den høye spesialiseringen. Inspirasjonskonseptet er å garantere en maksimal pålitelig, sikker og økonomisk gunstig drift, sammen med den riktige dosen av fleksibilitet og hurtighet for å raskt kunne tilfredsstille kundens særlige behov.
Formelen som har vist seg å være den vinnende er den komplette “nøkkelferdig” tjenesten: Zilio formulerer og tilbyr ad-hoc løsninger, gjennomfører dem, kontrollerer, tester og vedlikeholder dem. Alt blir utført av en egen teknisk stab bestående av ingeniører, eksperter, landmålere,
// Gruppens utvikling
Gruppen ble opprettet i nærheten av Bassano del Grappa (VI) og har flere produksjonsavdelinger samt hovedkvarter i området. Gruppo Zilio utvidet først sitt operativområde til Triveneto og deretter til hele Italia. Gruppen har modnet anselige erfaringer i andre europeiske land som Tyskland, Spania, Østerrike, Romania, Polen, Tsjekkia og Tyrkia; i tillegg til i Nord Amerika (Canada); og også i Asia (Sør- Korea og Israel).
Gruppo Zilio SpA // Strategier og verdier
Vårt ønske er å fortsette på denne måten ved å konstant finne og foreslå innovative løsninger som svar på våre kunders behov, og slik forsterke kundens tillitt til våre gjerninger og bidra til kunden sin suksess.
Prinsippet som rettleder Gruppo Zilio er oppnåelsen av kundens tilfredshet ved hjelp av en komplett, personlig tilpasset og innovativ service. Firmaets filosofi baserer seg på tre grunnlegende faktorer: først og fremst evnen til å forutse markedets forespørsler og finne innovative løsninger i stand til å tilfredsstille kundenes behov; deretter forpliktelsen til å skille seg ut for pålitelighet, produktkvalitet og sensibilitet overfor miljøet; og sist, men ikke minst, bevisstheten om at et firma kun kan lykkes og opprettholde sin suksess hvis hver enkelt ansatte er motiverte til å utnytte hele sitt potensial på hvert nivå.

Siste

nytt
Lo scorso 2 marzo, presso la centrale di Franciana (Piombino), è stato inaugurato il più grande impianto d’Europa di abbattimento dell’arsenico ...

Link Gå til nettstedet