Strefa zastrzeżona

Użytkownik

Nie pamiętasz hasła?
Usługi
Gruppo Zilio SpA // Kontrola i monitorowanie
W celu zoptymalizowania, w każdej chwili, wydajności danego systemu, konieczne jest monitorowanie jego prawidłowego działania i zredukowanie do minimum ewentualnego czasu bezczynności. Dzięki zastosowaniu awangardowej technologii, system monitorujący jest w stanie dostarczać, w czasie rzeczywistym drogą internetową, dla każdego zastosowanego urządzenia peryferyjnego, wszelkich niezbędnych informacji, pozwalając na przeprowadzenie na odległość kompleksowej diagnozy urządzenia i na natychmiastowe zarządzanie alarmami. Platforma jest w stanie monitorować i kontrolować kilka systemów równocześnie, pozwala wyświetlać dane robocze oraz ich historię w formie szczegółowego raportu, a także przeglądać intuicyjne wykresy, stanowiące szczególnie przydatną informację dla dużych inwestorów.
wszędzie
z technologią